DOEL MEDITATIE RETRAITE

 

Waarom deelnemen aan een meditatieretraite?

Eens kwam een eenvoudige man tot de Boeddha.
Hij vroeg de Boeddha of hij hem na alle onderricht die hij beluisterd had,
zijn leer eenvoudig en in het kort kon weergeven.

De Boeddha deed dit met de volgende drie korte zinnen:

Vermijd het kwade.

Doe het goede.

Zuiver je geest.

In deze drie zinnen ligt de totale leer van de Boedha besloten,
een leer die leidt tot vrede en geluk. Eenvoudiger en korter kan het niet.

  • Het kwade vermijden wil zeggen: alles nalaten wat het welzijn van jezelf en anderen kan schaden.
  • Het goede doen blijft dan over: datgene wat bijdraagt aan het welzijn en geluk van jezelf en anderen.
  • En wat betekent: zuiver je geest? Voor we iets zeggen of een handeling verrichten wordt een intentie (wil) daartoe geboren in onze geest. Al ons spreken en handelen ontstaat dus in onze geest. Hoe zuiverder onze geest nu is hoe zuiverder onze intenties en hoe zuiverder ons spreken en ons handelen zal zijn. Omgekeerd, als onze geest onzuiver is zal in het algemeen ons spreken en handelen onzuiver zijn. Je kunt proberen zoveel mogelijk het kwade te vermijden, maar we weten dat we onze geest niet in de hand hebben. Op een gegeven moment zijn daar verlangens, angst, irritatie, kwaadheid, jaloezie of hoogmoed. Onze geest vormt via deze hoedanigheden mede de bron van ons spreken en handelen. Natuurlijk hebben we ook kwaliteiten die tot zuiver spreken en handelen leiden. Denk aan liefde, hulpvaardigheid en vrijgevigheid. Zo wordt de (on)zuiverheid van ons spreken en handelen bepaald door de (on)zuiverheid van onze geest.

In de eerste twee verzen van de Dhammapada zegt de Boeddha, dat iemand die spreekt en handelt met een onzuivere geest achtervolgt wordt door lijden zoals de wiel van de kar de os volgt die de wagen trekt. Iemand die spreekt en handelt met een zuivere geest, hem zal geluk volgen zoals zijn eigen schaduw hem volgt. Ook door eigen ervaring komen we er achter dat naarmate we meer spreken en handelen vanuit een gezuiverde geest (minder verlangens, angst, kwaadheid etc.) we meer worden beheerst door innerlijke vrede en geluk. De liefde gericht op alle levende wezens gaat dan een steeds grotere plaats innemen.

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om tot zuivering van de geest te komen. Het beoefenen van Vipassana-meditatie wordt aangegeven als middel om tot die zuivering te komen. In de praktijk blijkt dit effectief te zijn. We kunnen dat wekelijks in groepsverband doen, onze dagelijkse meditatie thuis en wat ook belangrijk is: meditatie in ons dagelijks leven. Leven vanuit aandacht!

De praktijk wijst uit dat we in het algemeen langere tijd achter elkaar moeten mediteren om dat zuiveringsproces tot in diepere lagen van onszelf te laten plaats vinden. Denk daarbij b.v. aan ons onderbewustzijn. We praten dan over een meditatieperiode van een (lang) weekend, een week, een maand of zelfs maanden. Meestal doe je dit in groepsverband. Als je zoiets nog nooit hebt gedaan kun je daar tegenop zien en dat is begrijpelijk. Vooral het idee dat je zolang moet “zitten” schrikt menigeen af. Maar in de praktijk blijkt het mee te vallen. Men ervaart o.m. de ondersteunende kracht van de groep. Natuurlijk ga je soms door een moeilijke periode, maar praktisch iedereen is aan het einde van zo’n meditatieretraite blij en dankbaar dit te hebben kunnen doen. In het algemeen voelt men dat er iets positiefs gebeurd is.

Natuurlijk is het aan te bevelen de periode op te bouwen.

Hiertoe bieden we regelmatig een Dharmadag en een Dharma weekend aan.

Het deelnemen aan een meditatieretraite is bijzonder aan te bevelen om zo tot een verdieping van je meditatieproces te komen. Vaak leidt zo’n ervaring eveneens tot een versterking van de motivatie om verder te gaan. En……het is een goede manier om tot verdere zuivering van je geest te komen. Een proces dat je vrijer, opener en gelukkiger maakt.

 

 

Homepage Sangha Reiki